Phí tin tức: “Cuộc đấu” gay go chưa cân sức với Facebook, Google

Thu phí tin tức là cuộc đấu cam go và lâu dài. Ảnh: Thế Lâm
Thu phí tin tức là cuộc đấu cam go và lâu dài. Ảnh: Thế Lâm
Thu phí tin tức là cuộc đấu cam go và lâu dài. Ảnh: Thế Lâm
Lên top