Phi công người nước ngoài tại Vietjet chung tay ủng hộ Quỹ Vắc xin

Phi công Michael Parkinski (thứ 3 từ phải sang) trước một chuyến bay giải cứu công dân (ảnh: T.H)
Phi công Michael Parkinski (thứ 3 từ phải sang) trước một chuyến bay giải cứu công dân (ảnh: T.H)
Phi công Michael Parkinski (thứ 3 từ phải sang) trước một chuyến bay giải cứu công dân (ảnh: T.H)
Lên top