dịch covid-19 - biến thách thức thành cơ hội

Phép thử tâm - tài - trí của mỗi doanh nghiệp

Nhiều ngành hàng, doanh nghiệp đã xác định rõ mục tiêu ổn định sản xuất kinh doanh, xây dựng kịch bản để ứng phó với dịch COVID-19. Ảnh: Kh.V
Nhiều ngành hàng, doanh nghiệp đã xác định rõ mục tiêu ổn định sản xuất kinh doanh, xây dựng kịch bản để ứng phó với dịch COVID-19. Ảnh: Kh.V
Nhiều ngành hàng, doanh nghiệp đã xác định rõ mục tiêu ổn định sản xuất kinh doanh, xây dựng kịch bản để ứng phó với dịch COVID-19. Ảnh: Kh.V
Lên top