Phê duyệt thêm dự án xây dựng cảng cá từ nguồn bồi thường của Formosa

Cảng cá Cửa Nhượng sắp được đầu tư xây dựng với kinh phí 280 tỉ đồng. Ảnh: TT.
Cảng cá Cửa Nhượng sắp được đầu tư xây dựng với kinh phí 280 tỉ đồng. Ảnh: TT.
Cảng cá Cửa Nhượng sắp được đầu tư xây dựng với kinh phí 280 tỉ đồng. Ảnh: TT.
Lên top