Phê bình Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước do vi phạm công tác quản lý

Vụ trưởng Trần Duy Đông. Ảnh: PV
Vụ trưởng Trần Duy Đông. Ảnh: PV
Vụ trưởng Trần Duy Đông. Ảnh: PV
Lên top