Phạt xe không dán tem thu phí không dừng: Không khả thi, thậm chí trái luật

Trạm BOT Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: K.H
Trạm BOT Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: K.H
Trạm BOT Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh: K.H