Phát triển vùng nguyên liệu làm giảm gánh nặng cho ngành giấy

Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa không chỉ đầu tư cho trang thiết bị mà còn chú trọng phát triển vùng nguyên liệu giấy.
Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa không chỉ đầu tư cho trang thiết bị mà còn chú trọng phát triển vùng nguyên liệu giấy.
Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa không chỉ đầu tư cho trang thiết bị mà còn chú trọng phát triển vùng nguyên liệu giấy.
Lên top