Phát triển Trung du và Miền núi phía Bắc thiếu chuỗi liên kết vùng kinh tế

Trung du và Miền núi phía Bắc đang thiếu chuỗi liên kết vùng kinh tế. Ảnh AT
Trung du và Miền núi phía Bắc đang thiếu chuỗi liên kết vùng kinh tế. Ảnh AT
Trung du và Miền núi phía Bắc đang thiếu chuỗi liên kết vùng kinh tế. Ảnh AT
Lên top