Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

GS.TS KHOA HỌC PHẠM HỒNG GIANG - NGUYÊN THỨ TRƯỞNG BỘ NNPTNT:

Phát triển thủy điện ồ ạt gây ra nhiều hệ lụy