Phát triển thí điểm mô hình xe taxi công nghệ tại Nghệ An

Hội thảo "Công nghệ 4.0 - tầm nhìn và ứng dụng thực tiễn trong ngành vận tải taxi". Ảnh: Tr. Tuyên
Hội thảo "Công nghệ 4.0 - tầm nhìn và ứng dụng thực tiễn trong ngành vận tải taxi". Ảnh: Tr. Tuyên
Hội thảo "Công nghệ 4.0 - tầm nhìn và ứng dụng thực tiễn trong ngành vận tải taxi". Ảnh: Tr. Tuyên
Lên top