CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG:

Phát triển theo hướng chất lượng và bền vững

Mộc Gỗ thuộc hệ thống Mộc Homestay khi xây dựng sử dụng những chất liệu tự nhiên và không phá vỡ cảnh quan xung quanh ở Nhơn Lý. Ảnh: H.M
Mộc Gỗ thuộc hệ thống Mộc Homestay khi xây dựng sử dụng những chất liệu tự nhiên và không phá vỡ cảnh quan xung quanh ở Nhơn Lý. Ảnh: H.M
Mộc Gỗ thuộc hệ thống Mộc Homestay khi xây dựng sử dụng những chất liệu tự nhiên và không phá vỡ cảnh quan xung quanh ở Nhơn Lý. Ảnh: H.M
Lên top