Phát triển năng lượng: Kiên quyết loại bỏ bao cấp, độc quyền

Một dự án điện gió tại Bạc Liêu. Ảnh: T.L
Một dự án điện gió tại Bạc Liêu. Ảnh: T.L
Một dự án điện gió tại Bạc Liêu. Ảnh: T.L
Lên top