Phát triển logistics cho Hải Phòng

Dịch vụ logistics tại Hải Phòng chưa phát triển xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Ảnh: MC
Dịch vụ logistics tại Hải Phòng chưa phát triển xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Ảnh: MC
Dịch vụ logistics tại Hải Phòng chưa phát triển xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có. Ảnh: MC
Lên top