Phát triển hạ tầng thông tin, kinh tế số, xã hội số: Động lực thúc đẩy kinh tế trong giai đoạn mới

Công nghệ số được coi là nền tảng cho cải cách hành chính và tiếp cận công nghệ cao cho doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN
Công nghệ số được coi là nền tảng cho cải cách hành chính và tiếp cận công nghệ cao cho doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN
Công nghệ số được coi là nền tảng cho cải cách hành chính và tiếp cận công nghệ cao cho doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN
Lên top