Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Phát triển du lịch nông nghiệp khu vực ĐBSCL gắn với Chương trình OCOP

Phát triển du lịch nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần gắn với chương trình trình OCOP. (Ảnh minh họa)
Phát triển du lịch nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần gắn với chương trình trình OCOP. (Ảnh minh họa)
Phát triển du lịch nông nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần gắn với chương trình trình OCOP. (Ảnh minh họa)
Lên top