Phát triển đô thị 2 bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp: 150 ngày, Hà Nội chưa chốt được chủ trương đầu tư một dự án

Một dự án chậm triển khai khiến khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội) rơi vào tình trạng tạm bợ, chờ di dời. Ảnh: Lan Nhi
Một dự án chậm triển khai khiến khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội) rơi vào tình trạng tạm bợ, chờ di dời. Ảnh: Lan Nhi
Một dự án chậm triển khai khiến khu vực trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh, Hà Nội) rơi vào tình trạng tạm bợ, chờ di dời. Ảnh: Lan Nhi
Lên top