Phát triển điện mặt trời - thừa hệ lụy, thiếu kiểm soát: Giải pháp cho điện mặt trời lên lưới?

Nhiều doanh nghiệp sản xuất điện mặt trời liên tục ca thán về tình trạng bị tiết giảm công suất, ế điện mặt trời. Ảnh: Bảo Lâm
Nhiều doanh nghiệp sản xuất điện mặt trời liên tục ca thán về tình trạng bị tiết giảm công suất, ế điện mặt trời. Ảnh: Bảo Lâm
Nhiều doanh nghiệp sản xuất điện mặt trời liên tục ca thán về tình trạng bị tiết giảm công suất, ế điện mặt trời. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top