Phát triển điện mặt trời - thừa hệ lụy, thiếu kiểm soát

Nhiều hộ dân ở ĐBSCL đầu tư lắp điện mặt trời nhưng không bán được. Ảnh: Tường Minh
Nhiều hộ dân ở ĐBSCL đầu tư lắp điện mặt trời nhưng không bán được. Ảnh: Tường Minh
Nhiều hộ dân ở ĐBSCL đầu tư lắp điện mặt trời nhưng không bán được. Ảnh: Tường Minh
Lên top