Phát triển bền vững ĐBSCL, vượt lên thách thức biến đổi khí hậu

Quy hoạch phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long cần được tính đến những thách thức của biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa: Lê Hoàng Vũ
Quy hoạch phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long cần được tính đến những thách thức của biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa: Lê Hoàng Vũ
Quy hoạch phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long cần được tính đến những thách thức của biến đổi khí hậu. Ảnh minh họa: Lê Hoàng Vũ
Lên top