Phát tán giống lúa lạ vào các cánh đồng ở Bình Định

Nông dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đang gieo trồng vụ mới. Ảnh: NGUYỄN TRI
Nông dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đang gieo trồng vụ mới. Ảnh: NGUYỄN TRI
Nông dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đang gieo trồng vụ mới. Ảnh: NGUYỄN TRI
Lên top