Phạt nặng, thu tên miền nếu lợi dụng thương mại điện tử để bán hàng giả

Trong 5 năm qua thương mại điện tử  tăng trưởng ở mức trên 25%. Ảnh minh họa.
Trong 5 năm qua thương mại điện tử tăng trưởng ở mức trên 25%. Ảnh minh họa.
Trong 5 năm qua thương mại điện tử tăng trưởng ở mức trên 25%. Ảnh minh họa.
Lên top