Phát huy lợi thế "điểm sáng" kinh tế trong xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu trái cây tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu trái cây tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu trái cây tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top