Phát hiện và xử lý thêm một cơ sở kinh doanh tôm chứa tạp chất

Lực lượng chức năng thu giữ tôm chứa tạp chất tại một cơ sở kinh doanh. Ảnh: QLTT
Lực lượng chức năng thu giữ tôm chứa tạp chất tại một cơ sở kinh doanh. Ảnh: QLTT
Lực lượng chức năng thu giữ tôm chứa tạp chất tại một cơ sở kinh doanh. Ảnh: QLTT
Lên top