Phát hiện, tiêu hủy 3 tấn thuốc bảo vệ thực vật “kịch độc” suýt tràn ra thị trường

Thuốc thúc chín trái cây được phát hiện trong lô hàng 3 tấn thuốc BVTV nguy hiểm. Ảnh: PH
Thuốc thúc chín trái cây được phát hiện trong lô hàng 3 tấn thuốc BVTV nguy hiểm. Ảnh: PH
Thuốc thúc chín trái cây được phát hiện trong lô hàng 3 tấn thuốc BVTV nguy hiểm. Ảnh: PH
Lên top