Phát hiện, thu giữ 5.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhập lậu

Lạng Sơn: Phát hiện, thu giữ 5.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhập lậu. Ảnh: DMS
Lạng Sơn: Phát hiện, thu giữ 5.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhập lậu. Ảnh: DMS
Lạng Sơn: Phát hiện, thu giữ 5.000 sản phẩm thuốc chữa bệnh nhập lậu. Ảnh: DMS
Lên top