Phát hiện phiền hà, nhũng nhiều trong cấp sổ đỏ: Hà Nội sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu!

Lên top