Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hiện nhiều bánh trung thu ghi ngày sản xuất sau “thời hiện tại”