Phát hiện lô thuốc đông dược hàng ngàn lọ không rõ nguồn gốc

Một phần lô thuốc đông dược bị phát hiện không rõ nguồn gốc. Ảnh: PV
Một phần lô thuốc đông dược bị phát hiện không rõ nguồn gốc. Ảnh: PV