Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát hiện lô thuốc đông dược hàng ngàn lọ không rõ nguồn gốc

Một phần lô thuốc đông dược bị phát hiện không rõ nguồn gốc. Ảnh: PV
Một phần lô thuốc đông dược bị phát hiện không rõ nguồn gốc. Ảnh: PV