Phát hiện lô hàng găng tay nhập đã qua sử dụng của Công ty Ngọc Diệp

Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng găng tay nhập khẩu đã qua sử dụng. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp.
Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng găng tay nhập khẩu đã qua sử dụng. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp.
Cơ quan chức năng kiểm tra lô hàng găng tay nhập khẩu đã qua sử dụng. Ảnh Tổng cục Hải quan cung cấp.
Lên top