Phát hiện kho đông lạnh chứa trên 14 tấn thịt gà, vịt đã bốc mùi

Lên top