Phát hiện gần 90kg tỏi cô đơn chuyển ra đảo Lý Sơn qua đường bưu điện

Tỏi cô đơn có nguồn gốc từ Ninh Hiển (Khánh Hòa) được phát hiện qua đường chuyển phát bưu điện.
Tỏi cô đơn có nguồn gốc từ Ninh Hiển (Khánh Hòa) được phát hiện qua đường chuyển phát bưu điện.
Tỏi cô đơn có nguồn gốc từ Ninh Hiển (Khánh Hòa) được phát hiện qua đường chuyển phát bưu điện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top