Phát hiện gần 2.000 chai phân bón lá không được phép lưu hành

Đội QLTT số 4 đang thực hiện thủ tục kiểm tra lô phân bón.
Đội QLTT số 4 đang thực hiện thủ tục kiểm tra lô phân bón.
Đội QLTT số 4 đang thực hiện thủ tục kiểm tra lô phân bón.
Lên top