Phát hiện cà phê chồn giả ở Phú Yên, thành phần chính là... đậu nành, bắp

Mẫu cà phê chồn Tuy Hòa được mang đi kiểm nghiệm. Ảnh: T.T
Mẫu cà phê chồn Tuy Hòa được mang đi kiểm nghiệm. Ảnh: T.T
Mẫu cà phê chồn Tuy Hòa được mang đi kiểm nghiệm. Ảnh: T.T