Phát hiện 2 kho hàng kinh doanh đồ giả thương hiệu cao cấp

Số lượng quần áo giả nhiều nhãn hiệu bị Quảng lý thị trường Quảng Ninh phát hiện vào ngày 20.7, tại  2 điểm kinh doanh ở TP. Cẩm Phả. Ảnh: Hải Hà
Số lượng quần áo giả nhiều nhãn hiệu bị Quảng lý thị trường Quảng Ninh phát hiện vào ngày 20.7, tại 2 điểm kinh doanh ở TP. Cẩm Phả. Ảnh: Hải Hà
Số lượng quần áo giả nhiều nhãn hiệu bị Quảng lý thị trường Quảng Ninh phát hiện vào ngày 20.7, tại 2 điểm kinh doanh ở TP. Cẩm Phả. Ảnh: Hải Hà
Lên top