Phát hiện 1 doanh nghiệp xả thải ô nhiễm vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Kênh T2 Thủy lợi Bắc Hưng Hải phát hiện bị xả thải ô nhiễm. Ảnh Đức Huy
Kênh T2 Thủy lợi Bắc Hưng Hải phát hiện bị xả thải ô nhiễm. Ảnh Đức Huy
Kênh T2 Thủy lợi Bắc Hưng Hải phát hiện bị xả thải ô nhiễm. Ảnh Đức Huy