Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng Công nhân năm 2020

Phát động hưởng ứng tháng AT-VSLĐ, tháng Công nhân năm 2020 tại Công ty than Vàng Danh. Nguồn: TKV
Phát động hưởng ứng tháng AT-VSLĐ, tháng Công nhân năm 2020 tại Công ty than Vàng Danh. Nguồn: TKV
Phát động hưởng ứng tháng AT-VSLĐ, tháng Công nhân năm 2020 tại Công ty than Vàng Danh. Nguồn: TKV
Lên top