Phát động "Cuộc thi sáng tạo logo và slogan về tiết kiệm điện"

Tham dự Lễ phát động có đại diện Bộ Công Thương, Ngân hàng Thế giới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi... Ảnh: KM
Tham dự Lễ phát động có đại diện Bộ Công Thương, Ngân hàng Thế giới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi... Ảnh: KM
Tham dự Lễ phát động có đại diện Bộ Công Thương, Ngân hàng Thế giới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi... Ảnh: KM
Lên top