Phát động Chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững 2020

Chủ tịch VCCI - Vũ Tiến Lộc, phát động Chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững 2020. Ảnh ĐT
Chủ tịch VCCI - Vũ Tiến Lộc, phát động Chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững 2020. Ảnh ĐT
Chủ tịch VCCI - Vũ Tiến Lộc, phát động Chương trình đánh giá doanh nghiệp bền vững 2020. Ảnh ĐT
Lên top