Phát Đạt đứng thứ 06 Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả"

Ông Bùi Quang Anh Vũ - TGĐ Công ty Phát Đạt nhận giải thưởng Top 50 Doanh Nghiệp Kinh Doanh Hiệu Quả Nhất Việt Nam 2019
Ông Bùi Quang Anh Vũ - TGĐ Công ty Phát Đạt nhận giải thưởng Top 50 Doanh Nghiệp Kinh Doanh Hiệu Quả Nhất Việt Nam 2019
Ông Bùi Quang Anh Vũ - TGĐ Công ty Phát Đạt nhận giải thưởng Top 50 Doanh Nghiệp Kinh Doanh Hiệu Quả Nhất Việt Nam 2019
Lên top