Phạt cơ sở bán hơn 12.000 khẩu trang y tế không nguồn gốc ra thị trường

Sơn La: Tịch thu trên 12.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: DMS
Sơn La: Tịch thu trên 12.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: DMS
Sơn La: Tịch thu trên 12.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc. Ảnh: DMS
Lên top