Phạt 3,8 tỉ đồng các cơ sở vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp