Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 62 tỉ USD trong 10 năm tới

Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 62 tỉ USD vào năm 2030. Ảnh: Vũ  Long
Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 62 tỉ USD vào năm 2030. Ảnh: Vũ Long
Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 62 tỉ USD vào năm 2030. Ảnh: Vũ Long
Lên top