Phấn đấu đến năm 2030 chấm dứt tình trạng thiếu đói ở Việt Nam

Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam. Ảnh: ĐT
Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam. Ảnh: ĐT
Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam. Ảnh: ĐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top