Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2021, Yên Mô là huyện thứ 4 của Ninh Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NT
Năm 2021, Yên Mô là huyện thứ 4 của Ninh Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NT
Năm 2021, Yên Mô là huyện thứ 4 của Ninh Bình được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: NT
Lên top