Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có 1.704 cụm công nghiệp

Đến hết năm 2020, cả nước có 968 cụm công nghiệp được thành lập. Ảnh: MPI
Đến hết năm 2020, cả nước có 968 cụm công nghiệp được thành lập. Ảnh: MPI
Đến hết năm 2020, cả nước có 968 cụm công nghiệp được thành lập. Ảnh: MPI
Lên top