Phân cấp để đón đầu xu hướng đầu tư vào khu công nghiệp

Sẽ có nghị định thay thế Nghị định 82/2018 về đầu tư phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế. Ảnh: L.Đ
Sẽ có nghị định thay thế Nghị định 82/2018 về đầu tư phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế. Ảnh: L.Đ
Sẽ có nghị định thay thế Nghị định 82/2018 về đầu tư phát triển khu công nghiệp và khu kinh tế. Ảnh: L.Đ
Lên top