Phân bón không thiếu, nhưng vẫn bị đẩy giá lên cao

Giá phân bón tăng cao gây áp lực lên giá sản xuất lúa, khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân. Ảnh: Tân Long
Giá phân bón tăng cao gây áp lực lên giá sản xuất lúa, khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân. Ảnh: Tân Long
Giá phân bón tăng cao gây áp lực lên giá sản xuất lúa, khó khăn cho doanh nghiệp và nông dân. Ảnh: Tân Long
Lên top