Phân bón Cà Mau - Cục Bảo vệ Thực vật ký kết hợp tác

TGĐ PVCFC Văn Tiến Thanh trao đổi với Bộ trưởng Lê Minh Hoan.
TGĐ PVCFC Văn Tiến Thanh trao đổi với Bộ trưởng Lê Minh Hoan.
TGĐ PVCFC Văn Tiến Thanh trao đổi với Bộ trưởng Lê Minh Hoan.
Lên top