Phải tháo dỡ trạm thu phí BOT Tân Đệ trước ngày 28.1

Trạm thu phí BOT Tân Đệ phải tháo dỡ trước ngày 28.1.2019. Ảnh: MH
Trạm thu phí BOT Tân Đệ phải tháo dỡ trước ngày 28.1.2019. Ảnh: MH
Trạm thu phí BOT Tân Đệ phải tháo dỡ trước ngày 28.1.2019. Ảnh: MH
Lên top