CÂY LÚA “CHỊU” TỚI 3.321 LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT:

Phải tăng 30% thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toàn

Cây lúa “chịu” tới 3.321loại thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: A.C
Cây lúa “chịu” tới 3.321loại thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: A.C
Cây lúa “chịu” tới 3.321loại thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: A.C
Lên top